Początek roku jak co roku od ponad 10 lat jest dla rzeszy rodaków powodem do radości, przynajmniej chwilowej. Ta chwilowa radość jest naturalnie związana z podwyżkami płac minimalnych wykonywanych za pracę wykonywaną na umowę o pracę. Czemu radość jest chwilowa? Bo kiedy dowiadujemy się ile „więcej” przyjdzie nam zarobić a potem odliczymy od tego podatek, okazuje się szaleństw nie ma.

 

Płaca minimalna

Płacą minimalną określa się w Polsce najniższą z możliwych płac, która najczęściej ustalana jest w naszym kraju na drodze prawnej przez Komisje Trójstronną lub tak jak w przypadku płacy minimalnej na rok obecny, rząd. Przyjęto, iż celem tego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego miało być wykluczenie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac.

 

Ustawa z 2002 roku

W Polsce ustawa o minimalnej płacy weszła w życie w 2002 roku dnia 10 października. Wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia netto ustalono na 561,82zł (brutto 760zł). Ustawa o wynagrodzeniu minimalnym dotyczy jednak jedynie pracowników którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. U osób które zostały zatrudnione na umowę zlecenie ustawa nic nie zmieniła i dalej nic nie zmienia i nie reguluje. W związku z tym zleceniobiorca może dostać zdecydowanie mniejsze wynagrodzenie niż osoba zatrudniona na umowę o pracę, potocznie zwana pracownikiem (zleceniobiorca nie jest pracownikiem).

Komisja Trójstronna

Komisję Trójstronną tworzą przedstawiciele pracodawców, pracowników oraz rządu.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o wynagrodzeniu minimalnym, Komisja Trójstronna na ogłoszenie wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej ma czas do dnia 15 lipca danego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli komisja do tego czasu nie dojdzie do porozumienia wówczas decyzja musi być podjęta przez Rząd najpóźniej do dnia 15 września i obwieszczona podobnie jak w wyżej wymienionym sposobie.

Pierwsza praca = mniejsze zarobki

Zgodnie z ustawą, osoby tworzące ją przewidziały opcję dla osób które podejmują swoją pierwszą pracę w życiu i tak osoby tez w okresie pierwszego roku swojej pracy nie mogą pobierać niższego wynagrodzenia niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia ustawowego za wykonywaną pracę. Na chwilę obecną suma ta wyniesie 1280 zł brutto.

 

Obecne minimalne wynagrodzenie

Obecna płaca minimalna w Polsce na rok 2013 wynosi 1600 złotych brutto i w stosunku do roku ubiegłego charakteryzuje ją podwyżka o całe 100 złotych brutto. Faktyczna wysokość najniższej krajowej pensji dla pracownika zatrudnionego ma umowę o pracę na pełen etat wyniesie po odliczeniu podatku (netto) około 1180 złotych.

 

Najniższa krajowa 2014

Na chwilę obecną nie wiadomo jako ma kwotowa przedstawiać się minimalna krajowa na rok 2014, biorąc pod uwagę ustawę oraz podwyżki tej kwoty w ostatnich latach, decyzji należy spodziewać się raczej pod koniec lipca, a kwota będzie wynosić ponownie w okolicach 100zł brutto.  

Incoming search terms:

  • najnizsza krajowa 2014
  • najniższa krajowa 2014 netto
  • najnizsza krajowa w 2014
  • najniższa krajowa netto 2014
  • najnizsza krajowa brutto 2014